Thí nghiệm khảo sát mô đuyn đàn hồi bằng tấm ép cứng để xác định mô đuyn đàn hồi nền đường phục vụ cho công tác kiểm tra lại giá trị mô đun đàn hồi chung của toàn bộ lớp nền đường (Eo)

Tên công trình:       Dự án đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp QL.18 đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức BOT.

 Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh                       Bước: Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công.

  • Thí nghiệm khảo sát mô đuyn đàn hồi bằng tấm ép cứng để xác định mô đuyn đàn hồi nền đường phục vụ cho công tác kiểm tra lại giá trị mô đun đàn hồi chung của toàn bộ lớp nền đường (Eo), được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 8861:2011sau khi thi công xong và làm cơ sở phục vụ công tác nghiệm thu thanh toán cho Dự án.
  • Về nguyên tắc, phương pháp thí nghiệm bằng tấm ép cứng có thể được sử dụng để xác định mô đun đàn hồi của nền đường bằng cách sử dụng tấm ép cứng có đường kính D = 76cm. Việc lựa chọn vị trí thí nghiệm phải đảm bảo sao cho phản ánh giá trị mô đun đàn hồi đặc trưng nhất của toàn bộ lớp nền đường, vị trí thí nghiệm phải cách mép nền đường tối thiểu 1,2m.

Sau đây là 1 số bức ảnh về công tác chuẩn bị và thí nghiệm đo Mô đuyn đàn hồi bằng tấm ép cứng Eo tại Dự án đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn:

CB2 - 20170424_140857TN3 - 20170424_143558
TN1 - 20170424_152250