Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn và Đoàn thanh niên đến thăm và tặng quà cho CBNV tham gia công tác khảo sát địa chất tại hiện trường

Một số hình ảnh Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn và Đoàn thanh niên đến thăm và tặng quà cho CBNV tham gia công tác khảo sát địa chất tại hiện trường:

1    2

3    4

5   7