Khảo sát xây dựng

  • Khảo sát địa hình
  • Khảo sát địa chất công trình – Địa kỹ thuật
  • Khảo sát – Điều tra địa chất thủy văn
  • Khảo sát môi trường – Đánh giá tác động môi trường
  • Thẩm tra nhiệm vụ và phương án khảo sát

Một số hình ảnh và dự án minh hoạ:

CPTu cau Cau Lau Cau Truong Tien
Xuyên tĩnh CPTU tại cầu Câu Lâu (Quảng Nam) Khoan thăm dò địa chất công trình cầu Trường Tiền (T.P Huế)

 

Nen ngang cau Thanh Tri KS dat yeu Lang-Hoa Lac
Thí nghiệm nén ngang cầu Thanh Trì (Hà Nội) Khảo sát đất yếu đường Láng – Hòa Lạc (Hà Nội)

CPTu Nghi Son

Xuyên CPTu dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2