Tư vấn kiểm định chất lượng

Tam Bac-Thi Cau (3)
  • Kiểm định chất lượng các công trình XD
  • Đánh giá chất lượng và sức chịu tải Cọc khoan nhồi (Các phương pháp: Siêu âm, thử tải trọng tĩnh, thử tải trọng động PDA, PIT,…)
  • Kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình: lớp phủ siêu mỏng BTN, hiện trạng nền mặt đường & sân bay (Các phương pháp: Benkelman, DCP, FWD), xử lý nứt BTN,…
  • Siêu âm kiểm tra cốt thép các cấu kiện chịu lực
  • Thử tải cầu,…

Một số dự án tiêu biểu:

ql32A QL7
Kiểm định dầm cầu BTCT tại QL32A (Lào Cai & Lai Châu) Kiểm định độ chặt nền đường tại QL7 (Nghệ An)
QL27 Thu tai Cau Phu Tao-HD
Giám định kích thước hình học tại QL27 (Ninh Thuận) Thử tải – Lập trạng thái “0” cầu Phú Tảo (T. P Hải Dương)
TN do ben BTN May nen mau BTXM
Thiết bị thí nghiệm độ bền của bê tông nhựa Máy nén mẫu Bê tông xi măng
May do do am-do chat Ktra cot thep trong be tong
Máy đo độ ẩm – độ chặt bằng phóng xạ Thiết bị kiểm tra cốt thép  trong bê tông
PDA Tam Bac PDA Thi Cau
Thử động (PDA) kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi – cầu Tam Bạc, TP. Hải Phòng Thử động (PDA) kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi – cầu Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh
Thu tinh cau Tam Bac Thu tinh cau Thi Cau
Thử tĩnh kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi – cầu Tam Bạc, TP. Hải Phòng Thử tĩnh kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi – cầu Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh