Thí nghiệm trong phòng

  • Thí nghiệm địa kỹ thuật/vật liệu xây dựng
  • Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa, bê tông xi măng
  • Thiết kế hỗn hợp cải tạo đất bằng phương pháp phụ gia, vôi, xi măng…
  • Đào tạo thí nghiệm viên ngành đường bộ

1. Phòng thí nghiệm nén 3 trục

1. Chuẩn bị thí nghiệm (Máy nén 3 trục - Anh) 4.Máy nén 3 trục (Trung Quốc)
5.Tạo mẫu TN nén 3 trục 3. Máy nén 3 trục (Đài Loan)

2. Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. Một số thiết bị thí nghiệm

3.1. Dàn thí nghiệm tính nén lún của đất

1 2

3.2. Một số thiết bị trong phòng đặc trưng

1 3 4
2 5

4. Thí nghiệm mẫu đất trộn xi măng

(Hình ảnh: Thí nghiệm mẫu đất trộn xi măng Dự án ĐTXD  mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải – Cát bà (Đoạn Cái Viềng – Cát Bà)

1 2
Thiết bị nén mẫu ELE tự động Trộn mẫu đất + xi măng
3 4
Nén mẫu trên thiết bị ELE tự động Bảo dưỡng mẫu trước khi tháo khuôn (<3 ngày tuổi)
5 6
Mẫu trước khi nén Mẫu sau khi nén