Tư vấn giám sát công trình

  • Tư vấn giám sát XD CT dân dụng (Nhà, cầu , đường,…)
  • Cung cấp nhân lực tư vấn theo các chuyên môn (Địa kỹ thuật , vật liệu xây dựng,…)