Bài viết mới

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động tiêu biểu về khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Nguyện Thiện Nhân đến thăm gian trưng bày thiết bị - công nghệ của TEDI-GIC nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)