Hội nghị sáng kiến khoa học công nghệ TEDI 2019

HỘI NGHỊ SÁNG KIẾN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TEDI 2019

Sáng nay ngày 24/12/2019 tại nhà Văn hóa thể thao TEDI đã diễn ra Hội nghị sáng kiến Khoa học công nghệ TEDI 2019.

Đến dự Hội nghị có: Ban lãnh đạo TEDI; đại diện các đơn vị quản lý; cán bộ kỹ sư các Trung tâm của TEDI; đại diện các công ty con.

Sau khi sơ tuyển các báo cáo từ các đơn vị, Tổng Công ty đã lựa chọn được 08 báo cáo để trình bày tại Hội nghị.

Chương trình Hội nghị sáng kiến Khoa học công nghệ TEDI 2019.

Thời gian Nội dung
8h – 8h15 Đón tiếp Đại biểu và phát tài liệu:

P.QLCL&NCPT & Văn phòng TCT

Ổn định tổ chức và điều hành Hội nghị: Ông Đào Ngọc Vinh

8h15 – 8h25 Phát biểu khai mạc Hội nghị: Ông Phạm Hữu Sơn
8h25 – 8h40 Tổng quan về ứng dụng KHCN tại TEDI

Ông Đào Ngọc Vinh

8h40 – 9h00 Ứng dụng lập trình AutoLISP trong môi trường CAD để vẽ nhanh bố trí chung các cầu phục vụ làm hồ sơ bản vẽ TKCS bước Báo cáo NCKT.

                                            TT Công trình Sắt bộ – KS.Nguyễn Văn Công

9h00 – 9h20

Giải pháp đưa kết quả thiết kế lên nền ảnh bay chụp UAV chất lượng cao kết hợp với nền bản đồ địa hình và tạo mô phỏng video bay chụp mặt bằng hướng tuyến dự án

                                               TT SLCB TEDI – ThS.Võ Thanh Bình

9h20 – 9h40 Sử dụng tham số để thiết kế cho cầu Turbine TKCS tại nút giao VĐ 3.5 với Đại lộ Thăng Long để thay đổi trắc dọc, lựa chọn sơ đồ nhịp, chia liên dầm và hướng thi công.

                                            TT Tư vấn Quốc tế – KS.Nguyễn Minh Tùng

9h40 – 10h00 Nghỉ giải lao
10h00 – 10h20 Ứng dụng phần mềm Autodesk Infrawork, Autodesk Civil 3D trong công việc dựng phối cảnh trực quan dự án tại các Bước BCNCTKT và BCNCKT.

                                        TT Đường bộ sân bay – KS.Nguyễn Ngọc Hiếu

10h20 – 10h40 Ứng dụng lập trình VBA trong môi trường CAD, EXCEL để rút ngắn thời gian thực hiện các bản vẽ bố trí cốt thép thường cho kết cấu phức tạp (dầm bản cong, nhà ga ngầm), bước BVTC.

                                                TT Công trình Sắt bộ – KS.Ngô Văn Tuấn

10h40 – 11h00

Ứng dụng phần mềm 3D civil+Terrian Coginta+After Effects trong công tác đưa tim tuyến thiết kế lên ảnh goole map chất lượng cao, tạo mô phỏng video bay chụp và biên tập video trình chiếu phương án thiết kế công trình giao thông.

                                              TT kết cấu công trình – KS.Đầu Anh Bắc.

11h00 – 11h20

Ứng dụng phần mềm Infrawork trong thiết kế sơ bộ nút giao để phục vụ báo cáo nhanh, trực quan tại dự án Cầu/Hầm Trần Hưng Đạo.

                                            TT Tư vấn Quốc tế – ThS.Nguyễn Quý Ngọc

11h20 – 11h40

 Lập phần mềm hỗ trợ công tác hiện trường và lập báo cáo khảo sát ĐCCT.

                                                 TT SLCB TEDI – ThS.Bùi Xuân Hạnh

11h40 Bế mạc Hội nghị