Hội nghị xem xét Lãnh đạo đối với Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

HỘI NGHỊ XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015 

 Thời gian: 9 giờ 30’ thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 • Địa điểm: Phòng họp của Công ty, 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị “Xem xét của Lãnh đạo” đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2019.

 • Thành phần:
 • Ban Giám đốc Công ty;
 • Ban chỉ đạo ISO Công ty;
 • Lãnh đạo các đơn vị.
 • Nội dung cuộc họp:
 • Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng TEDI theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty năm 2019;
 • Đánh giá chung của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ năm 2019;
 • Báo cáo đánh giá chất lượng Dự án của Công ty năm 2019;
 • Các hành động tiếp theo từ Hội nghị “Xem xét của lãnh đạo năm 2018”;
 • Đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng của Công ty năm 2019;
 • Các nội dung Công ty đã thực hiện trong năm 2019;
 • Các nội dung Công ty cần thực hiện trong năm 2020;
 • Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015;
 • Các khuyến nghị về cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 trong Công ty cũng như Tổng công ty.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*