Đại hội các Chị bộ Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

HẾT NHIỆM KỲ TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY

 LẦN THỨ XVI (NHIỆM KỲ 2020-2025)

 Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 410-KH/ĐU/TCT ngày 16/11/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 111/KHĐU ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 -2025); Nghị quyết số 115/NQ_ĐU ngày 20/12/2019 của BCH Đảng ủy Công ty về việc chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI

(nhiệm kỳ 2020-2025).

Vừa qua, trong hai ngày, 6 và 7 tháng 1 năm 2020 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ theo kế hoạch chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty đề ra.

Các chi bộ trực thuộc gồm:

 • Chi bộ Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán
 • Chi bộ Kinh tế kỹ thuật
 • Chi bộ Trung tâm Địa kỹ thuật và Tư vấn xây dựng công trình
 • Chi bộ Trung tâm thí nghiệm Địa kỹ thuật và Kiểm định công trình

 

 

 

 

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Vũ Thức – Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng công ty/Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty.
 • Đ/c: Lê Ngọc An – Phó bí thư Đảng ủy/Phó giám đốc Công ty.
 • Đ/c Trần Thị Hiền – Ủy viên BCH Đảng ủy/Bí thư Chi bộ Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán, trưởng phòng Tổ chức hành chính.
 • Đ/c Phạm Tuấn Anh – Ủy viên BCH Đảng ủy/Bí thư Chi bộ, giám đốc Trung tâm thí nghiệm Địa kỹ thuật và Kiểm định công trình.
 • Đ/c Vũ Ngọc Tùng – Ủy viên BCH Đảng ủy/Bí thư Chi bộ, giám đốc Trung tâm Địa kỹ thuật và Tư vấn xây dựng công trình

Tại Đại hội, các chi bộ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo công tác (nhiệm kỳ 2017 – 2020) và phương hướng (nhiệm kỳ 2020-2023) của Chi bộ; Thảo luận biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng trong báo cáo của Chi bộ trình đại hội; Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng ủy Công ty trình Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2020-2025); Bầu bí thư chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2023) và giới thiệu nhân sự tham gia bầu BCH Đảng ủy Công ty khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

4/4 chi bộ đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2023 là:

 • Phấn đấu 100% CB đảng viên, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật, không vi phạm đạo đức lối sống.
 • 100% CB đảng viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; không vi phạm Điều lệ Đảng.
 • 100% CB đảng viên được học các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động khác của ngành.
 • Tham m­­ưu kịp thời cho Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty về những nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Phấn đấu hàng năm đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh;
 • Có kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2023 mỗi chi bộ kết nạp thêm ít nhất 01 đảng viên.

Các Chi bộ đã tiến hành bầu bí thư chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2023), kết quả bầu cử:

 • Đ/c Trần Thị Hiền – Trúng cử bí thư Chi bộ Tổ chức hành chính – Tài chính kế toán
 • Đ/c Phạm Văn Minh – Trúng cử bí thư Chi bộ Kinh tế kỹ thuật
 • Đ/c Vũ Ngọc Tùng – Trúng cử bí thư Chi bộ Trung tâm Địa kỹ thuật và Tư vấn xây dựng công trình
 • Đ/c Phạm Tuấn Anh – Trúng cử bí thư Chi bộ Trung tâm thí nghiệm Địa kỹ thuật và Kiểm định công trình

Các Chi bộ cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu cử Ban chấp hành Đảng ủy Công ty khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm các đồng chí:

 1. Nguyễn Vũ Thức
 2. Lê Ngọc An
 3. Trần Thị Hiền
 4. Phạm Tuấn Anh
 5. Vũ Ngọc Tùng.

Đại hội các Chi bộ đã thành công tốt đẹp./.

Trần Thị Hiền

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*