Dự án xây dựng CTR đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Tên dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng (Đoạn Km514+300 – K533+300)               
Địa điểm công trình: Tỉnh Hà Tĩnh
Bước thiết kế: Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật

1.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cấp có thẩm quyền phê duyệt : Bộ GTVT
Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án Thăng Long

2.GIỚI THIỆU CHUNG

2.1.Phạm vi nghiên cứu dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng (Km514+300 đến đoạn Km568+182.98)

Điểm đầu: Tại Km514+300, thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Điểm cuối: Tại Km586+670, thuộc địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

Tuyến nối với Quốc lộ 1: Tại Km527+580, thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên có vai trò kết nối đường cao tốc với thị trấn Cẩm Xuyên.

Tổng chiều nghiên cứu khoảng 57.48Km trong đó, đường cao tốc dài L=53.88km, tuyến nối QL.1 dài 3.6km.

2.2. Quy mô dự án

a) Quy mô quy hoạch

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kết quả nghiên cứu, các đoạn dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 có quy mô 6 làn xe (đến năm 2050), riêng đoạn Cần Thơ – Cà Mau có quy mô 4 làn xe.

Hình 1. Quy mô mặt cắt ngang 06 làn xe

Hình 2. Quy mô mặt cắt ngang 04 làn xe

b) Quy mô phân kỳ:

Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 17 m, tốc độ khai thác 80km/h. Quy mô cắt ngang như sau:

Hình 3. Quy mô MCN phân kỳ 04 làn xe

3.PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT đã thực hiện khoan khảo sát ĐCCT đoạn Km514+300 – Km533+300 cả 2 giai đoạn: Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật với các hạng mục: Cầu, Nền đường, Cống, Hầm, Tường chắn, trạm thu phí,…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOAN KHẢO SÁT ĐCCT

 

Tên dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi (Đoạn Km499 – Km504)      
Địa điểm công trình: Tỉnh Hà Tĩnh
Bước thiết kế: Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật

1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cấp có thẩm quyền phê duyệt : Bộ GTVT
Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án Thăng Long
 

2. GIỚI THIỆU CHUNG

2.1. Phạm vi nghiên cứu dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi (Km479+117.20 đến đoạn Km514+300)
Điểm đầu: Tại vị trí nút giao với QL8A (khoảng Km479+117.20), xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

Điểm cuối: Khoảng Km514+300, sau vị trí giao cắt với đường Hàm Nghi (quy hoạch), TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

Tổng chiều dài tuyến khoảng 35,18Km.

2.2.Quy mô dự án

a) Quy mô quy hoạch

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kết quả nghiên cứu, các đoạn dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 có quy mô 6 làn xe (đến năm 2050), riêng đoạn Cần Thơ – Cà Mau có quy mô 4 làn xe.

Hình 4. Quy mô mặt cắt ngang 06 làn xe

Hình 5. Quy mô mặt cắt ngang 04 làn xe

b) Quy mô phân kỳ:

Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 17 m, tốc độ khai thác 80km/h. Quy mô cắt ngang như sau:

Hình 6. Quy mô MCN phân kỳ 04 làn xe

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT đã thực hiện cả 2 giai đoạn NCKT, thiết kế kỹ thuật (đoạn Km499 – Km504) với công việc: Điều tra Mỏ vật liệu và Bãi đổ thải cho toàn dự án và khoan khảo sát ĐCCT với các hạng mục: Cầu, Nền đường, Cống, Hầm, Tường chắn,…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀĐIỀU TRA MỎ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐIỀU TRA BÃI ĐỔ THẢI

 

Tên dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc nam phía Đông GĐ 2021-2025, Đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh (Đoạn KM16 – KM30)      
Địa điểm công trình: Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên
Bước thiết kế: Nghiên cứu khả thi

1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cấp có thẩm quyền phê duyệt : Bộ GTVT
Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án 85
Tư vấn khảo sát thiết kế : Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI)

2.  GIỚI THIỆU CHUNG

2.1. Phạm vi nghiên cứu đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh

Điểm đầu: Km0+000, tại vị trí giao cắt với QL.19, trùng với điểm cuối cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn, thuộc xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định (QL.19 là tuyến huyết mạch kết nối các tỉnh Tây Nguyên và cảng Quy Nhơn);

Điểm cuối: Khoảng Km 68+250, giao cắt đường kết nối thị trấn Chí Thạnh, trùng với điểm đầu cao tốc Tuy Hòa – Vân Phong thuộc xã Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

Tổng chiều dài tuyến khoảng 68,25 Km (trong đó có 6,62km đi trùng với dự án Hầm Cù Mông đang được khai thác);.

2.2.Quy mô dự án

a) Quy mô quy hoạch

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kết quả nghiên cứu, các đoạn dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 có quy mô 6 làn xe (đến năm 2050), riêng đoạn Cần Thơ – Cà Mau có quy mô 4 làn xe.

Hình 7. Quy mô mặt cắt ngang 06 làn xe

Hình 8. Quy mô mặt cắt ngang 04 làn xe

b) Quy mô phân kỳ:

Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 17 m, tốc độ khai thác 80km/h. Quy mô cắt ngang như sau:

Hình 9. Quy mô MCN phân kỳ 04 làn xe

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT đã thực hiện khoan khảo sát ĐCCT với các hạng mục: Cầu, Nền đường và cống, trạm thu phí.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOAN KHẢO SÁT ĐCCT         

 

Tên dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc nam phía Đông GĐ 2021-2025, Đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ (Đoạn Km 675+400 – Km687+000)      
Địa điểm công trình: Tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị
Bước thiết kế: Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuậtTỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Cấp có thẩm quyền phê duyệt : Bộ Giao thông vận tải
Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
 

2. GIỚI THIỆU CHUNG

2.1. Phạm vi dự án đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ

  • Điểm đầu: Tại (Km675+400) thuộc địa phận xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Là điểm cuối của tuyến cao tốc Bùng – Vạn Ninh;
  • Điểm cuối: Tại (Km743+202) thuộc địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (Điểm giao với QL9A). Đây cũng là điểm bắt đầu của các tuyến cao tốc: Cam Lộ – La Sơn và Cam Lộ – Lao Bảo.
  • Tổng chiều dài tuyến khoảng 67,8 Km;
  • Địa điểm xây dựng: Hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

2.2.Quy mô dự án

  • Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết quả nghiên cứu đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ có quy mô 6 làn xe:

Hình 10. Quy mô mặt cắt ngang 06 làn xe

  • Giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường Bnền = 17 m, tốc độ khai thác 80km/h. Quy mô cắt ngang như sau:

Hình 2. Quy mô mcn 04 làn xe

  • Đoạn đi trùng đường Hồ Chí Minh hiện tại, kiến nghị mở rộng nền đường luôn cho giai đoạn hoàn chỉnh, mặt đường phân kỳ, khi đó nền đường rộng 32,25m, mặt đường rộng 16m. Mặt cắt ngang phân kỳ như sau:
  • 3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT đã thực hiện khoan khảo sát ĐCCT đoạn Km675+400 – Km687+000 cả 2 giai đoạn: Nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật với các hạng mục: Cầu, Nền đường và cống, tường chắn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOAN KHẢO SÁT ĐCCT

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*