Tư vấn thiết kế thẩm tra

sanbaycantho

Tư vấn thiết kế thẩm tra

Thẩm tra hồ sơ thiết kế đường từ Trường ĐH Mỏ ra đường Phạm Văn Đồng. Khảo sát đánh giá nguyên nhân lún sụt và thẩm tra hồ sơ thiết kế mái Taluy âm và các hạng mục bị lún trong trạm – dự án Trạm biến áp 220KV Bắc Kạn. Thẩm tra thiết kế ...
Read More