BTV Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT trào quà của công đoàn TCTY và công đoàn nghành GTVT cho Đ/c Vũ Huy

BTV CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT

TRAO QUÀ TỪ QUỸ HỖ TRỢ – TỪ THIỆN

CỦA CÔNG ĐOÀN TCT VÀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT VIỆT NAM

NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN 2021


Hưởng ứng tháng công nhân 2021 với hoạt động “Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ” với đoàn viên Người lao động, Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021 Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT cùng Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức thăm hỏi và trao quà cho ông Vũ Huy, người lao động của Công ty bị ung thư giai đoạn cuối từ nguồn quỹ hỗ trợ từ thiện của Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT và Công đoàn Công ty.

Thay mặt người lao động trong Công ty, lãnh đạo chính quyền và Công đoàn Công ty vô cùng cảm ơn sự quan tâm, động viên sâu sát kịp thời của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam cũng như Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã quan tâm,  nắm bắt kịp thời, giành tình yêu thương, sự chia sẻ đến người lao động.

Mong muốn thời gian tới đơn vị tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn các cấp đặc biệt là Công đoàn ngành GTVT Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT./.

 

                                                                               Trần Thị Hiền