Cầu cửa Hội

Tên dự án: Dự án ĐTXD cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, Tỉnh Nghệ An và Tỉnh Hà Tĩnh. Tên dự án: Dự án ĐTXD cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, Tỉnh Nghệ An và Tỉnh Hà Tĩnh. 

Bước thiết k: Bản vẽ thi công 

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nằm trong tuyến đường bộ hành lang ven biển, nối thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mục tiêu dự án là góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực;Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đã được khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2018.

1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chủ đầu tư: Bộ giao thông vận tải.

Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án 6 Đơn vị tư vấn : Công ty cổ phần TVTK Cầu Lớn – Hầm

2. PHẠM VI DỰ ÁN

Điểm đầu: KKm0+000: nối với ĐT.535 và đường quy hoạch thị xã Cửa LLò, tỉnh Nghệ An; 

Điểm cuối: Dự án khớp nối tuyến đường ven biển do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, cách vị trí nút giao với Quốc lộ 8B (đường tỉnh ĐT.546) khoảng 200m, thuộc xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; 

Tổng chiều dài tuyến: Khoảng 5,271Km, chiều dài cầu Cửa Hội ~1728,65m.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT trong bước Thiết kế bản vẽ thi công thực hiện khoan khảo sát ĐCCT tổng số 11 lỗ khoan bao gồm các hạng mục như sau:

- Cầu dẫn phía nghệ An gồm 7 lỗ khoan: từ trụ T2 đến trụ T7 và trụ T9.

- Cầu chính gồm 4 lỗ khoan: + Phía Nghệ An: gồm T10, T11+ Phía Hà Tĩnh: gồm T12, T13.

Một số hình ảnh về khoan khảo sát ĐCCT