Dự án điều chỉnh tuyến QL 32C đoạn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1. Mục đích

Công tác kiểm định công trình: Điều chỉnh tuyến 32C được tiến hành độc lập nhằm thu thập số liệu đánh giá chất lượng thi công các lớp vật liệu đắp nền đường, đánh giá thực trạng mặt đường hiện hữu, khảo sát lưu lượng giao thông, điều kiện địa chất, thủy văn của công trình trước và sau khi thi công. Mục đích giúp Chủ đầu tư và Cơ quan quản lý chất lượng công trình giao thông có cơ sở để đánh giá chất lượng và kết hợp với các số liệu kiểm tra khác phục vụ cho công tác điều chỉnh thiết kế các lớp kết cấu áo đường cho phù hợp.

2. Phạm vi nghiên cứu:

  • Điểm đầu tuyến : Giao cắt với QL2 (tại Km53+200 phía bắc Cầu Việt Trì).
  • Điểm cuối tuyến : Km21+156,40 (đầu cầu Phong Châu). Tổng chiều dài tuyến khoảng 21,15km.

3. Quy mô dự án:

  • Tốc độ thiết kế: 80Km/h.
  • Mô đuyn đàn hồi:≥ 140Mpa (Mặt đường cấp cao A1)

Tư vấn kiểm định đã tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, thí nghiệm kiểm định, khảo sát đánh giá chất lượng mặt đường hiện hữu: Điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ năm 2006 đến năm 2012

4. Nội dung công việc:

+ Đo dung trọng hiện trường bằng phương pháp rót cát

+ Kiểm tra BTN tại trạm trộn

+ Thí nghiệm xuyên động DCP

+ Đo Mô đun đàn hồi bằng cần đo võng Benkelman

Một số hình ảnh tại dự án:

Picture 018 Picture 028
Đo dung trọng hiện trường bằng PP rót cát

 

Kiểm tra BTN tại trạm trộn

Kiểm tra BTN tại trạm trộn

1 2
3 4
Đo mô đun đàn hồi bằng cần đo võng Benkelman

 

Thí nghiệm xuyên động DCP

Thí nghiệm xuyên động DCP