Dự án Mai Sơn-QL45

Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020;Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020;Gói thầu số 6:  

Địa điểm: Đoạn từ Km316+000  đến Km337+478.11

Các huyện: Thiệu Hóa, Đông Sơn,Triệu Sơn, Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. 

Bước thiết kế: Thiết kế kỹ thuật

1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cấp có thẩm quyền phê duyệt: Bộ Giao thông vận tải. 

Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ban QLDA Thăng Long 

2. PHẠM VI DỰ ÁN

Gói thầu số 6:

- Điểm đầu phân đoạn: Tại Km318+000.00 , thuộc địa phận xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; tiếp nối với gói thầu số 05 thuộc dự án thành phần đoạn Mai Sơn – Quốc lộ  45

- Điểm cuối phân đoạn: Tại Km337+478.11 , thuộc địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; kết nối với dự án thành phần đoạn QL.45 - Nghi Sơn.

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 19.48 Km. 

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT trong bước Thiết kế kỹ thuật thực hiện khoan khảo sát ĐCCT tổng số 45 lỗ khoan, với tổng khoảng: 1372 mét khoan, bao gồm các hạng mục sau: Đất yếu (21LK), Cầu (22LK), Cống (1LK), Hầm (1 LK).

Một số hình ảnh về khoan khảo sát ĐCCT: