Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) sử dụng vốn PPTAF (WB)

Công tác đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI tại 1 số dự án của VRAMP

 • Phạm vi công việc:

Công tác đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI được xác định trong Tham chiếu của Hợp đồng tư vấn, đó là thu thập các tài liệu, số liệu có liên quan để đánh giá hiệu quả kinh tế đối với các tuyến đường dự kiến đầu tư trong dự án VRAMP.

 • Những thông tin chung về dự án:
– Chủ đầu tư : Tổng cục đường bộ Việt Nam.
– Đại diện Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án 2.

Báo cáo này trình bày kết quả đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI cho các tuyến đường sau:

 • Quốc lộ 2 (đoạn Hàm Yên – Hà Giang).
 • Quốc lộ 5 (đoạn Hà Nội – Hải Dương).
 • Quốc lộ 18 (đoạn Nội Bài – Sao Đỏ).
 • Quốc lộ 6 (đoạn Hòa Bình – Sơn La).
 • Quốc lộ 48 (đoạn Km0 -:- Km20 và Km38 -:- Km64).
 • Quốc lộ 38 (đoạn Quán Gỏi – Yên Lệnh).
 • Quốc lộ 39: Đoạn Triều Dương – Hưng Hà và đoạn Vô Hối – Diêm Điền.

+ Đo độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ ghồ ghề quốc tế IRI
IMG_0159

+ Một số hình ảnh đo IRI tại các dự án:

 • Đo IRI tuyến QL2:

IRI QL2

 • Đo IRI tuyến QL6:

IRI QL6

 • Đo IRI tuyến QL38:

IRI QL38

 • Đo IRI tuyến QL39:

IRI QL39