TEDI–GIC hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

TEDI–GIC hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

Thực hiện kế hoạch số 214KH/ĐU-TCT ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Đảng ủy Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”.

Ngày 19/06/2017 Ban chấp hành Đảng ủy Công ty đã triển khai tới các Chi bộ, đơn vị trực thuộc vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và Người lao động trong Công ty kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” bằng thông báo số 36/TB-GIC;

Tiến hành thành lập BTC, BGK cuộc thi với thành phần gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên.

Sau thời gian triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

  • Tổng số bài tham gia dự thi: 57 bài (đạt 100% số lượng cán bộ, đảng viên và Người lao động tham gia).
  • Lựa chọn 3 bài thi chất lượng cao tham gia thi cấp Tổng công ty gồm:

1/ Bài thi của đ/c: Trần Thị Hiền – Ủy viên BCH Đảng ủy/Bí thư chi bộ/ TP Tổ chức hành chính.

2/ Bài thi của đ/c Trần Văn Mỹ – Chủ tịch Công đoàn phòng Kinh tế – Kỹ thuật.

3/ Bài thi của đ/c Lê Thị Hồng Hạnh – Phó bí thư ĐTN/Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.

 

Bài tham gia dự  thi của đồng chí Trần Thị Hiền – Ủy viên BCH Đảng ủy/Bí thư chi bộ/ trưởng phòng Tổ chức hành chính đạt giải nhất cấp Tổng công ty./.