Hội nghị Xem xét của Lãnh đạo tại Công ty năm 2017

Hội nghị Xem xét của Lãnh đạo tại Công ty năm 2017

 

Ngày 19 tháng  01 năm 2018 tại phòng họp của Công ty, 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật tổ chức “Hội nghị Xem xét của Lãnh đạo năm 2017” đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Cuộc họp với sự chủ trì của Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Vũ Thức; Ban chỉ đạo ISO Công ty cùng lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.

Cuộc họp với các nội dung:

  • Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng TEDI theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty năm 2017;
  • Kết quả đánh giá định kỳ kết hợp nâng cấp Hệ thống QLCL TEDI theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do BVC tiến hành tại Công ty năm 2017;
  • Đánh giá chung của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ;
  • Báo cáo đánh giá chất lượng Dự án của Công ty năm 2017;
  • Các hành động tiếp theo từ Hội nghị “Xem xét của lãnh đạo năm 2016”;
  • Đánh giá việc thực hiện Mục tiêu chất lượng của Công ty năm 2017;
  • Các nội dung Công ty đã thực hiện trong năm 2017;
  • Các nội dung Công ty cần thực hiện trong năm 2018;
  • Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015;
  • Các khuyến nghị về cải tiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 trong Công ty cũng như Tổng công ty

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*