Đảng bộ công ty tổ chức Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2-20 – 2025)

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI

(NHIỆM KỲ 2020 -2025)

 Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 196-KH/QU ngày 19/7/2019 của Quận ủy Đống Đa và Kế hoạch số 410 KH/ĐU-TCT ngày 16/11/2019 của Đảng ủy Tổng công ty TVTK GTVT v/v tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại trụ sở Công ty số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đảng bộ Công ty tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020- 2025) nhằm kiểm điểm đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại biểu:

 1. Đồng chí Phạm Văn Lương – Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT.
 2. Đồng chí Đặng Công Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty/Nguyên bí thư Đảng ủy Công ty khóa XV nhiệm kỳ 2015 -2020.

Các đồng chí trong BCH Công đoàn; Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty và các đại biểu đảng viên đã về dự Đại hội đông đủ theo đúng thành phần.

Đại hội nghiêm túc tiến hành kiểm điểm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết (nhiệm kỳ 2015 -2020), đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế còn tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII;

Đại hội tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH cũ (nhiệm kỳ 2015-2020),  bầu ra BCH mới với các đồng chí có đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo công tác của Công ty, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội trong giai đoạn mới gồm các đồng chí:

 1. Đ/c Nguyễn Vũ Thức
 2. Đ/c Lê Ngọc An
 3. Đ/c Trần Thị Hiền
 4. Đ/c Phạm Tuấn Anh
 5. Đ/c Vũ Ngọc Tùng

Ban chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu bí thư, phó bí thư và phân công phụ trách công tác kiểm tra cụ thể:

 1. Đ/c Nguyễn Vũ Thức trúng cử chức danh bí thư
 2. Đ/c Lê Ngọc An trúng cử chức danh phó bí thư
 3. Đ/c Phạm Tuấn Anh được phân công phụ trách công tác kiểm tra của Đảng.

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) với các đồng chí đại biểu ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tham gia đóng góp vào các quyết định của Đại hội, lĩnh hội và truyền đạt được tinh thần  kết quả của Đại hội đến đảng viên và quần chúng gồm các đồng chí:

 1. Đ/c Nguyễn Vũ Thức (đại biểu đương nhiên)
 2. Đ/c Lê Ngọc An
 3. Đ/c Trần Thị Hiền
 4. Đ/c Phạm Tuấn Anh
 5. Đ/c Vũ Ngọc Tùng
 6. Đ/c Phạm Văn Minh

Đại hội có  ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ của Công ty, Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, quần chúng lao động tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trước mắt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty trong giai đoạn mới.

Đại hội thành công tốt đẹp./.

 

Trần Thị Hiền

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*