Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức vào hồi 9h00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở Công ty CP TVTK – Kiểm định và ĐKT, số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có 08 cổ đông và ủy quyền dự họp đại diện cho quyền sở hữu  930.706 cổ phần bằng 87.97 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các ông trong HĐQT đã điều hành cuộc họp theo quy định Điều lệ của Công ty.

Ông Đỗ Minh Dũng thành viên HĐQT Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP (TEDI) dự và có ý kiến với Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chương trình Đại hội đã đề ra.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty kết thúc lúc 11h00 cùng ngày và đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                   Thư ký Hội đồng quản trị

                                                                                                             Trần Thị Hiền

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*