Danh mục quy định, đề cương, giải pháp, chỉ dẫn về kiểm định chất lượng công trình

 

STT TÊN TÀI LIỆU MÃ/NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1 Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (Cống) trên đường ô tô. 3095/QĐ-BGTVT

07/10/2013

2 Đề cương tổng quát cho công tác kiểm định CLCT trong quá trình thi công các dự án ĐTXD công trình mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ và các dựa ns đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên 5633/BGTVT-CQLXD

19/05/2014

 

3

Hướng dẫn áp dụng hệ thống các t/c kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng, thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn. 858/QĐ-BGTVT

26/03/2014

4 Quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông 27/2014/TT-BGTVT

28/07/2014

5 Quy định kỹ thuật về PP thử độ sâu vệt hằn bánh xe của Bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking 1617/QĐ-BGTVT 29/04/2014
6 Giải pháp kỹ thuật sửa chữa, xử lý khắc phục hư hỏng“Hằn lún vệt bánh xe” sau khi đưa công trình vào khai thác 7873/ BGTVT-KHCN 19/6/2015
7 Triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng “Hằn lún vệt bánh xe” sau khi đưa công trình vào khai thác 8184/BGTVT- CQLXD 25/06/2015
8 Giải pháp, kế hoạch khắc phục“Hằn lún vệt bánh xe” sau khi đưa công trình vào khai thác 7654/BGTVT- CQLXD 26/06/2014
9 Triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng “Hằn lún vệt bánh xe” sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng 9297/BGTVT-KHCN 31/07/2014
10 Một số công việc nhằm nâng cao chất lượng thiết kế, thi công BTN, khắc phục hằn lún vệt bánh xe trên các tuyến đường bộ. 9565/BGTVT-CQLXD 06/08/2014
11 Chỉ dẫn xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục hằn lún vệt bánh xe đối với các tuyến đường sau khi đưa vào khai thác sử dụng 13780/BGTVT-CQLXD 16/10/2015
12 Đánh giá XĐ nguyên nhân và giải pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng “Hằn lún vệt bánh xe” mặt đường BTN đối với các tuyến đường sau khi đưa vào khai thác sử dụng 15294/BGTVT-CQLXD 17/11/2015
13 Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô 3552/QĐ-BGTVT 22/09/2014
14 Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh tại chỗ bằng nhũ tương nhựa đường cải tiến trong kết cấu áo đường ôt ô 4426/QĐ-BGTVT 24/11/2014
15 Cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng nhũ tương nhựa đường cải tiến trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô 4543/QĐ-BGTVT 02/12/2014
16 Chỉ dẫn tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu RHINOPHALT trong công tác bảo trì mặt đường nhựa bê tông nhựa 1438/QĐ-BGTVT 23/04/2015
17 Lựa chọn loại nhựa đường phù hợp với điều kiện khai thác, sử dụng của các đoạn tuyến 9137/BGTVT-KHCN 15/07/2015
18 Ban hành quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp bê tông nhựa tái chế nóng tại trạm trộn 3755/QĐ-BGTVT 21/10/2015
19 Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình giao thông 4451/QĐ-BGTVT 18/12/2015
20 Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK-SUPER. 431/QĐ-BGTVT 04/02/2016
21 Cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô 1745/QĐ-BGTVT 06/06/2016
22 Quy định tạm thời Hướng dẫn việc theo dõi và xử lý các đoạn đường ô tô qua vùng đất yếu có chờ lún sau khi đưa vào khai thác 1897/QĐ-BGTVT 20/06/2016
23 Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu BTN chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn 3904/QĐ-BGTVT 06/12/2016