Dự án ĐTXD mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải – Cát Bà (đoạn Cái Viềng-Mốc Trắng) – Bước: NCKT

Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy đường bộ Hải Phòng

♦ Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:

 • Tổng chiều dài tuyến: L = 5.0 km;
 • Bề rộng cắt ngang đoạn không qua khu dân cư:
  • L = 4.125 km; Bnền = Bmặt + 2 x Blề = 11m + 2 x 0.5m = 12m;
 • Bề rộng cắt ngang đoạn qua khu dân cư xã Phù Long:
  • L = 0.875 km; Bnền = Bmặt + 2 x Blề = 12m + 2 x 3m = 18m.
 • Cấp đường: Đường cấp III đồng bằng;
 • Kết cấu mặt đường cấp cao A2;

♦ Công tác khảo sát ĐCCT do Công ty GIC thực hiện bao gồm các hạng mục:

 • Khoan khảo sát ĐCCT nền đường, cầu và lấy mẫu thí nghiệm trong phòng
 • Thí nghiệm hiện trường: TN SPT, TN cắt cánh FVST

♦ Thí nghiệm phục vụ công tác thiết kế xử lý đất yếu bằng trụ đất gia cố xi măng:

♦  Một số hình ảnh về khoan KS ĐCCT tại Dự án:

z656610544081_5704fc30b919f207f90b0d4af20d85bd

z656610048232_d12245c2fea469081cca37cf8670794f