Dự án mở rộng nhà kho HLC – Đình Vũ – Hải Phòng

Nhà kho HLC hiện tại bị lún nền rất nặng không rõ nguyên nhân, gây mất ổn định cho công trình. Công tác khảo sát ĐCCT do Công ty GIC thực hiện bao gồm các hạng mục:

  • Khoan khảo sát ĐCCT và lấy mẫu thí nghiệm trong phòng
  • Thí nghiệm SPT (1m/1đ2), thí nghiệm nén ngang PMT, thí nghiệm thấm đổ nước trong lỗ khoan.

Đây là Dự án có tư vấn và chủ đầu tư nước ngoài nên yêu cầu rất cao về kỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động cho công tác khảo sát ĐCCT tại hiện trường. Dự án hoàn thành xong vào tháng 1/2017 đã được tư vấn nước ngoài và chủ đầu tư đánh giá cao.

Một  số hình ảnh về Dự án:

  • Huy động nhân lực – thiết bị
3
1

 

  •  Khoan khảo sát ĐCCT
1 2
4 5
3

 

  • Thí nghiệm hiện trường (TN SPT, TN thấm đổ nước trong lỗ khoan.
    2 1 3