Dự án ĐTXD tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng và 9 Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư PPP – Bước: TKBVTC

Tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn thành phố Hải Phòng nằm trong tổng thể tuyến đường bộ ven biển Việt Nam theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 … Đây là tuyến đường đi sát biển, liên kết các tỉnh, thành phố ven biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có biển nói riêng và cả nước nói chung, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước. Đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố Hải Phòng có kết nối với các tuyến đường của thành phố như ĐH.212; ĐT.361; ĐT.353 và một số đường huyện tạo thành mạng lưới đường bộ liên kết các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải, khai thác lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các tình huống ứng phó thiên tai, địch họa, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

♦ Phạm vi Dự án:

 • Điểm đầu dự án (Km0): Nối với ngã 3 giao với ĐT353, thuộc địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
 • Điểm cuối dự án (Km29+706,89): Giao với Quốc lộ 37 mới đang thi công (lý trình Km2+384,15) thuộc địa bàn xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 • Điểm giáp nối giữa đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng với đoạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại khu vực Đò Gảnh, xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 • Địa điểm: quận Đồ Sơn; huyện Tiên Lãng, huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng – thành phố Hải Phòng và huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình.

♦ Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng: theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt khung tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án.

Cấp đường: Giai đoạn trước mắt, toàn tuyến thiết kế quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h; riêng đoạn từ nút giao ĐT361 (Km4+855 theo lý trình dự án) đến cuối tuyến (giao Quốc lộ 37 mới ở phía Thái Bình) thiết kế yếu tố hình học đảm bảo quy mô đường cao tốc cấp 100km/h.

Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 12,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m lề đất (0,5mx2bên). Riêng đoạn từ nút giao ĐT.353 đến cầu Lạch Họng (Km0 – Km2+836,83) chiều dài khoảng 2,84km, nền đường rộng 16,0m gồm 2 làn xe cơ giới 7,0m (2×3,5m) + lề gia cố 4,0m (2bên x2m) + 1,0m đan rãnh, bó vỉa + 4m hè đường (2bênx2m).

Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc³160MPa, tải trọng trục tính toán 100kN.

Khổ thông thuyền: với cầu qua sông Thái Bình BxH = (40×7)m, cầu qua sông Văn Úc BxH = (100×25)m; các cầu khác không thông thuyền.

Tĩnh không vượt đường bộ: cao tốc đi trên H ³ 4,75m.

♦ Tóm tắt quá trình thực hiện Dự án:

Khối lượng công việc của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển do Công ty thực hiện rất lớn, với chiều dài tuyến khoảng 20 km, tổng ~ 9100 mét khoan được thực hiện cho 195 LK gồm: Nền đường và cống, 2 cầu lớn, 3 cầu trung và nhỏ. Các hạng mục khoan khảo sát ĐCCT, khảo sát mỏ vật liệu, bãi đổ thải và trạm trộn bê tông nhựa bao gồm các công việc sau:

 • Khoan khảo sát ĐCCT nền đường – cống, cầu và lấy mẫu thí nghiệm trong phòng
 • Thí nghiệm hiện trường: TN SPT, TN cắt cánh FVST
 • Thí nghiệm trong phòng: khoảng 3000 mẫu TN thông thường và hơn 300 mẫu thí nghiệm đặc biệt (TN 3 trục sơ đồ UU-CU, TN 1 trục và TN nén cố kết).
 • Khảo sát vị trí vật liệu: 9 điểm
 • Lấy mẫu đất đắp bao: 30 mẫu và thí nghiệm trong phòng
 • Khảo sát 2 trạm trộn bê tông nhựa
 • Khảo sát 2 bãi tập kết vật liệu

Công ty CP Tư vấn thiết kế – kiểm định & ĐKT nhận nhiệm vụ khảo sát ĐCCT và VLXD toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng – Bước TKBVTC. Dự án bắt đầu được triển khai ở hiện trường: Đợt I: tháng 12/2016; đợt II: được thực hiện trong khoảng 40 ngày, cho đến ngày 03/05/2017 thì toàn bộ Dự án đã hoàn thành.

♦ Một số hình ảnh về Dự án:

 • Công tác chuẩn bị mặt bằng và đưa máy khoan vào vị trí tập kết.

z635417002286_522ab30654626b66c8a8a8bfe0cb3237    z641308929264_32383c13c1532bc29eb85b8efee20a28    IMG_0573

 • Khoan khảo sát ĐCCT

IMG_0571        IMG_0577

IMG_0603        IMG_3530

ks-2        IMG_0588