Dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn – Hạng mục: Nút giao Đoàn kết – Bước: TKBVTC

♦ Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh

Đại diện Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

♦ Phạm vi và quy mô dự án:

Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương – Dự án thành phần 3, xây dựng đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 21/10/2015, trong đó tuyến cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn được phê duyệt với các nội dung sau:

  • Cấp đường: Đường cao tốc loại A, tốc độ thiết kế Vtk= 100km/h (gói thầu XDCT08 thuộc đoạn khó khăn nên châm chước yếu tố trắc dọc thiết kế theo Vtk = 80km/h) theo tiêu chuẩn TCVN 5719:2012.
  • Tuần suất: Nền đường, cống, cầu lớn, cầu trung, cầu nhỏ P = 1%.
  • Quy mô mặt cắt ngang: Mặt căt ngang giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe hạn chế Chiều rộng nền đường Bn = 24.5m, bao gồm phần mặt đường Bm = 16.5m; phần xe chạy 2x7m = 14m; phần giải phân cách giữa 0.5m; phần giải an toàn trong 2×0.5m = 1m; phần dải an toàn ngoài 2×0.5m = 1m; phần lề đất 2x4m = 8m.
  • Điểm cuối của dự án thành phần 3 tại Km59+556.36 (nút giao Đoàn Kết) giao với đường trục chính nối các khu chức năng chính Khu kinh tế Vân Đồn. Thuộc địa phận xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

♦ Công tác khảo sát ĐCCT do Công ty GIC thực hiện vào tháng 4/2017 tại 4 lỗ khoan bao gồm các hạng mục sau:

  • Khoan khảo sát ĐCCT nền đường và lấy mẫu thí nghiệm trong phòng
  • Thí nghiệm hiện trường: TN SPT