Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 342 thuộc địa phận T.P Hạ Long.

1. Thông tin dự án

Tên dự án  : Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 342 thuộc địa phận TP Hạ Long (đoạn từ thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm đến giáp ranh giới TP Hạ Long và huyện Ba Chẽ)
Bước : Lập báo cáo NCKT
Địa điểm : Tỉnh Quảng Ninh
Cấp quyết định đầu tư : Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư : Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị tư vấn  : Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT – CTCP

Địa chỉ:  278 Tôn Đức Thắng – Quận Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại:  024. 38514431; Fax:  024. 38514980

Email: tedi@tedi.com.vn

2. Phạm vi nghiên cứu

  • Điểm đầu: Đấu nối vào điểm cuối của dự án ĐT 342 đoạn từ Đường tỉnh 326 đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm do UBND thành phố Hạ Long đang triển khai đầu tư;
  • Điểm cuối: Đấu nối với dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ;
  • Chiều dài tuyến khoảng 32,8km.

3. Quy mô đầu tư

Quy mô tuyến đường đảm bảo theo tiêu chuẩn đường cấp III – IV miền núi (tiêu chuẩn TCVN 4054:2005); Bề rộng nền đường B nền = 9,0m; bề rộng mặt đường B mặt = 6,0m; Lề gia cố hai bên B lgc = 2×1,0 = 2,0m tương đương kết cấu mặt đường, bề rộng lề đất còn lại B lề đất = 2×0,5 = 1,0m. Có châm trước một số yếu tố kỹ thuật như: Độ dốc dọc tối đa khoảng 10%, bán kính cong tối thiểu khoảng 65m.

4. Mục tiêu dự án

Đầu tư cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn thuộc địa phận thành phố Hạ Long (từ thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm đến giáp ranh giới thành phố Hạ Long và huyện Ba Chẽ) để kết nối vùng thấp, vùng động lực, vùng phát triển với vùng cao của thành phố Hạ Long và huyện Ba Chẽ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo động lực để nhân dân thoát nghèo, giảm khoảng cách chênh lệch vùng miền theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 527-TB/TU ngày 28/02/2022; đồng thời, việc đầu tư Dự án đồng bộ kết nối hạ tầng với Dự án Cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 342 đoạn từ Đường tỉnh 326 đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm (do UBND thành phố Hạ Long là cấp quyết định đầu tư) và đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ (do Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT là chủ đầu tư) đang được triển khai đầu tư để thúc đẩy kết nối liên vùng giữa tỉnh Quảng Ninh với tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, kinh tế – xã hội vùng cao.

5. Phạm vi công việc

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT trong bước lập báo cáo NCKT thực hiện khoan khảo sát ĐCCT dự án  cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 thuộc địa phận thành phố Hạ Long – Đoạn Km13 ÷ Km22+740 với các hạng mục: Cầu, nền đường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOAN KHẢO SÁT ĐCCT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*