Hội nghị người lao động năm 2024

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp hứ 8 thông qua ngày 20/11/2019  có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
  • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 4 điều 63 của Bộ luật lao động về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc;
  • Thông báo liên tịch số 539/TBLTCQ-CĐ TEDI ngày 01/03/2024 của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP và BCH Công đoàn Tổng công ty về việc Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024.

Sau một thời gian triển khai Hội nghị ở các đơn vị, hôm nay ngày 12/04/2024, Công ty CP TVTK Kiểm định và Địa kỹ thuật tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2024.

Hội nghị với mục đích nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến  và được quyết định, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động và tạo điều kiện cho tổ chức Công Đoàn thực hiện tốt chức năng trong việc đảm bảo quyền làm chủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã tích cực tham gia đóng góp các ý kiến vào nội dung của Hội nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho Công ty.

Năm 2023 với tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ – NLĐ trong Công ty đã cố gắng hết mình và đạt vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động năm 2023 thông qua. Có thể nói đây là năm mà Công ty có nhiều khởi sắc trên mọi mặt công tác, việc làm cho NLĐ được ổn định, đời sống của NLĐ ngày một cải thiện.

Bên cạnh đó các hoạt động phong trào thi đua, phong trào văn nghệ thể thao cũng được quan tâm trú trọng. Năm 2023 Công ty có 03 sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất được Tổng công ty công nhận và khen thưởng. Tham gia các hoạt động trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Tổng công ty.

Qua lao động sản xuất và các hoạt động phong trào nhiều tập thể, cá nhân đã được Công ty và Tổng Công ty ghi nhận khen thưởng. Đảng bộ công ty được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty được công nhận đơn vị cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Năm qua, Công ty đã có 02 cán bộ đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ Tổng công ty khen thưởng, 01 cá nhân đạt danh hiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc được vinh danh tại lễ kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Tổng công ty, 05 chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 cá nhân được xét tặng bằng khen của Công đoàn Ngành GTVT, 05 cá nhân được BTV Công đoàn khen thưởng, 5 nữ cán bộ lao động đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi được khen thưởng.

Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Vũ Minh Thế/ ủy viên BTV Công đoàn, thay mặt BTV Công đoàn  Tổng công ty TVTK GTVT,  ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực, đóng góp, của Ban lãnh đạo cũng như tập thể Người lao động đã không ngừng cố gắng lao động sản xuất, chia sẻ khó khăn cùng Công ty, động viên Người lao động yên tâm công tác.

Toàn thể NLĐ trong Công ty tán thành các nội dung, các ý kiến chỉ đạo và thống nhất đưa vào Nghị quyết của Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Đang – Giám đốc Công ty và bà Trần Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ trong toàn Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết hợp tác, cùng ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua bằng những việc làm và hành động cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, các chỉ tiêu SXKD của Công ty trong năm 2024, xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển./.

Chủ tịch Công đoàn Công ty

Trần Thị Hiền

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*