Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Danh sách cổ đông chốt đến ngày 28 tháng 02 năm 2018 tại đây Danh sach co dong 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*