Tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào cai về Lai châu(NCKT)

TÊN DỰ ÁN: Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc – Thuộc dự án HTKT tăng cường kết nối hành lang GMS – Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Lai Châu.Tên dự án: Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc – Thuộc dự án HTKT tăng cường kết nối hành lang GMS – Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Lai Châu.

ĐỊA ĐIỂM CÔNG TRÌNH: Tỉnh Lai Châu, Tỉnh Lào Cai

BƯỚC THIẾT KẾ: Báo cáo nghiên cứu khả thi

1. PHẠM VI DỰ ÁN

Từ nút giao IC.16 (CT Nội Bài – Lào Cai) tuyến đi theo QL.279 đến xã Dương Quỳ tuyến rẽ trái đi song song với QL.279 (đoạn tuyến làm mới), tuyến tiếp tục đi trùng với QL.279 đến Mường Than tuyến rẽ phải đi theo QL.32, tại khu vực xã Bản Bo tuyến rẽ trái đi men theo sườn Đông dãy Nậm Mu vượt sông Nậm Đích rồi rẽ trái đi theo ĐT.136 kết nối với thành phố Lai Châu tại Km34+800 (Lý trình QL.4D).

- Điểm đầu: Nút giao IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai;

- Điểm cuối: Km34+800 - lý trình QL.4D;

- Tổng chiều dài: Khoảng 148,6km. 

- Địa điểm xây dựng: thuộc địa phận các tỉnh Lào Cai (64 km), Lai Châu (84.6 km).

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Bộ Giao thông vận tải

Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 2 

Đơn vị tư vấn: Tổng công ty TVTK GTVT CTCP (TEDI)

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế - Kiểm định và địa kỹ thuật (GIC) trong bước nghiên cứu khả thi thực hiện các công việc như sau:

3.1. Khảo sát ĐCCT phía Lai Châu bao gồm:

Đo vẽ ĐCCT bình đồ 1/2000 với diện tích 222.27 ha.

Đào hố lấy mẫu về thí nghiệm trong phòng.

3.2. Khảo sát vật liệu xây dựng và bãi đổ thải cho toàn tuyến: 

3.2.1. Khảo sát các mỏ VLXD: để phục vụ cho công tác tính dự toán và thi công sau này cụ thể như sau:

Mỏ đất đắp: 14 mỏ đất

Mỏ đá: 8 mỏ đá

Mỏ cát: 8 mỏ cát 

3.2.2. Khảo sát các vị trí bãi chứa vật liệu thừa (34 bãi):

Nội dung khảo sát gồm: Xác định vị trí, quy mô, đường vận chuyển, chiều dài vận chuyển từ công trình đến vị trí đổ vật liệu thừa trong quá trinh thi công, làm việc với địa phương, lập biên bản thỏa thuận về vị trí bãi đổ vật liệu và điều kiện khai thác.

Một số hình ảnh về Đo vẽ ĐCCT dọc tuyến tại Dự án

Một số hình ảnh về Khảo sát vật liệu xây dựng và bãi đổ thải tại Dự án