Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

 Hội nghị Người lao động năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật được tổ chức ngày 22 tháng 05 năm 2020  tại trụ sở Công ty số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị có 28 đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc trong Công ty.

Hội nghị thống nhất các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp sáng ngày 27 tháng 3 năm 2020  thông qua; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2019 của Công ty và đã biểu quyết thông qua các nội dung:

 1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty.
 2. Tán thành báo cáo kiểm điểm thực hiện Thoả ước lao động tập thể  năm 2019 của Công ty và thống nhất tiếp tục thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Công ty năm 2020.
 3. Hội nghị nhất trí chương trình mục tiêu năm 2020 gồm các nội dung, trong đó các tiêu chí cần phấn đấu thực hiện là:
 • Giá trị sản lượng đạt: 000.000.000đồng;
 • Doanh thu đạt 563.000.000đồng,
 • Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 500.000.000đồng ;
 • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu 6,36%;
 • Tỷ lệ trả cổ tức /vốn điều lệ là 9,5%,
 • Thu nhập bình quân 252.000đồng/người/tháng

Và một số chỉ tiêu khác do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết định; Đầu tư mua sắm tài sản; Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản và các chế độ chính sách đối với người lao động…vv

 1. Chính quyền cử đại diện thành viên tham gia đối thoại định kỳ gồm:
 • Ông Nguyễn Vũ Thức – Giám đốc Công ty.
 • Bà Trần Thị Hiền – Trưởng phòng Tổ chức hành chính
 • Bà Lê Thị Lệ – Trưởng phòng Tài chính kế toán
 • Ông Phạm Văn Minh – Phụ trách phòng Kinh tế – kỹ thuật.
 1. Công đoàn cử đại diện BCH Công đoàn tham gia đối thoại định kỳ gồm:
 • Ông Lê Ngọc An – Chủ tịch Công đoàn
 • Ông Phạm Tuấn Anh – Ủy viên BCH Công đoàn
 • Bà Đỗ Thị Minh Phượng – Ủy viên BCH/Chủ tịch CĐ phòng KTKT
 • Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Bí thư đoàn thanh niên
 1. Bầu đại diện tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm các ông/ bà:
 • Ông Nguyễn Văn Phan            – Tổ trưởng/ TT ĐKT&TVXDCT
 • Ông Phạm Ngọc Quang           – Phó trưởng phòng TVKĐ&GS CLCT
 • Bà Hoàng Thị Phương Liên    – TNV –  TT TNĐKT&KĐCT.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật năm 2020 đã hoàn tất các nội dung theo quy định, Lãnh đạo Chính quyền và Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, Người lao động hãy phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện thành công các chương trình mục tiêu đã đề ra.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                Trần Thị Hiền

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*