Đại hội công đoàn công ty CP TVTK-KĐ & ĐKT lần thứ XIV (Nhiệm kỳ 2023-2028)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP TVTK – KĐ & ĐKT

LẦN THỨ XIV (NHIỆM KỲ 2023 -2028)

 

Thực hiện kế hoạch số 422 ngày 19/12/2022 của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2023 -2028).

Được sự đồng ý của BTV Công đoàn Tổng công ty và BCH Đảng uỷ Công ty, ngày 19/5/2023 Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP TVTK KĐ&ĐKT tổ chức đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí:

 • Đ/c Vũ Thanh Tịnh, uỷ viên BTV Công đoàn Tổng công ty
 • Đ/c Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng uỷ Công ty
 • Đ/c Đỗ Văn Đang, Giám đốc Công ty

Đại hội đã tiến hành kiểm điểm công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động của Công ty trong nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ Công tác nhiệm kỳ 2023 -2028; Kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH nhiệm kỳ 2017-2022  Bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm các đồng chí:

1/ Đ/c Trần Thị Hiền – Phó bí thư Đảng ủy Công ty/Trưởng phòng Tổ chức hành chính/ Chủ tịch Công đoàn phòng.

2/ Đ/c Lê Thị Thu – Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm Kiểm định và Địa kỹ thuật/ Chủ tịch Công đoàn Trung tâm.

3/ Đ/c Đoàn Thu Cúc – Chuyên viên kế toán phòng Kinh tế tài chính/Chủ tịch Công đoàn phòng.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ XXII nhiệm kỳ 2023-2028 với các đồng chí đại biểu ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tham gia đóng góp vào các quyết định của đại hội, lĩnh hội và truyền đạt được tinh thần  kết quả của đại hội đến đoàn viên Công đoàn.

1/ Đ/c Trần Thị Hiền – Phó bí thư Đảng ủy Công ty/Trưởng phòng Tổ chức hành chính/ Ủy viên BCH khóa XIV nhiệm kỳ 2023 -2028/ Chủ tịch Công đoàn phòng Tổ chức hành chính

2/ Đ/c Lê Thị Thu – Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm Kiểm định và Địa kỹ thuật/ Ủy viên BCH khóa XIV nhiệm kỳ 2023 -2028/ Chủ tịch Công đoàn Trung tâm.

Trước yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay, vì nhiệm vụ sản xuất của Công ty,  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn viên Công đoàn Công ty ra sức học tập, phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh. Đại hội giao cho BCH Công đoàn Công ty CP TVTK Kiểm định và ĐKT nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức chỉ đạo các công đoàn bộ phận hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu và 6 mục tiêu cơ bản sau:

VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

 • Thứ nhất: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở Công ty. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể , thực hiện các qui chế, qui định hiện hành của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động như việc làm, thu nhập, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm thất nghiệp, thanh toán phép theo chế độ nhà nước quy định, thực hiện tốt chương trình tham quan nghỉ mát hàng năm (nếu điều kiện cho phép)…vv
 • Thứ hai: Tham gia tích cực và phối hợp với chính quyền trong việc tìm kiếm công ăn việc làm tăng cường mở rộng thị trường để người lao động có đủ việc làm.
 • Thứ ba: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc phân phối ở các đơn vị, nâng cao vai trò giám sát của Công đoàn bộ phận. Quan tâm chỉ đạo hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn.
 • Thứ tư: Vận động đoàn viên Công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ để đảm đương được công việc khi có yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổ chức phong trào thi đua 3 tốt trong nữ CB – LĐ gắn với việc vận động dân số kế hoạch hoá gia đình. Vận động đoàn viên Công đoàn tham công tác xã hội từ thiện.
 • Thứ năm: Vận động CB – LĐ khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những dự án có qui mô lớn, khảo sát ngoài biển, hải đảo, trên đồi núi cao địa hình hiểm trở nhưng vẫn hoàn thành đúng tiến độ nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của TEDI- GIC.
 • Thứ sáu:Tập trung tuyên truyền giáo dục CB NLĐ thực hiện tốt công tác thi đua hướng vào mục tiêu: “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả – An toàn – Tiết kiệm” lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Tổng công ty, ngành GTVT, của Đảng và của đất nước. Duy trì và thực hiện truyền thống văn hóa TEDI về tác phong làm việc hiện đại văn minh.
 • Thứ bảy: Thực hiện tốt công tác quản lý thu chi tài chính, thu đúng, thu đủ, đồng thời có kế hoạch thu chi cụ thể hàng quý và các năm như quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng,các khoản chi từ thiện, văn hoá thể thao, phụ cấp trách nhiệm, chi hành chính công đoàn.Việc xét trợ cấp cần phải chặt chẽ đúng đối tượng. Nộp kinh phí cấp trên kịp thời.
 • Thứ tám: Có phương án đề xuất và tham gia với Chính quyền một số công việc cụ thể sau:

Tiếp tục và duy trì thường xuyên việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động được đảm bảo, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trả lương cho người lao động thoả đáng có hàm lượng chất xám cao. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong mỗi đoàn viên Công đoàn. Động viên công nhân lao động phòng chống các tệ nạn xã hội.

 • Thứ chín: Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh phấn đấu hàng năm đều đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, các tổ Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 100% tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận đạt Công đoàn vững mạnh. Tiếp tục kết nạp đoàn viên mới, đồng thời giới thiệu những đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

VỀ MỤC TIÊU CƠ BẢN:

1/ Phấn đấu 100% người lao động có đủ việc làm, Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm KHCN và các chế độ theo thoả ước lao động tập thể đã được ký kết được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

2/ Phấn đấu 100% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh trong đó có 90% đạt danh hiệu công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn bộ phận đạt từ khá trở xuống và 90% cán bộ ĐVCĐ trở lên đạt danh hiệu LĐTT trong có có trên 30% đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

3/ 100%Người lao động có HĐLĐ từ 6 tháng trở lên là đoàn viên công đoàn.

4/Phấn đấu 80% cán bộ từ Chủ tịch công đoàn bộ phận trở lên được tập huấn nghiệp vụ.

5/ Phấn đấu mỗi năm giới thiệu bình quân từ 2-3 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong đó có ít nhất 1 đồng chí trở lên đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

6/ Phấn đấu mỗi năm có từ 5-6 cán  bộ đoàn viên có sáng kiến cải tiến hợp lý hoá, ứng dụng KHCN mới vào sản xuất trong đó có ít nhất 01 đến 02 sáng kiến, đề tài khoa học hoặc các ứng dụng tiến bộ khoa học mới vv…  đủ tiêu chuẩn đề nghị cấp trên khen thưởng.

7/ Phấn đấu có từ 70% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi  Các cấp. 100% gia đình cán bộ đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, không có người lao động vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động và các TNXH.

8/ Thực hiện tốt chương trình công tác uỷ ban kiểm tra, phấn đấu 100% các công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ đều được kiểm tra các hopạt động liên quan đến việc chấp hành điều lệ Công đoàn và thực hiện  chế độ tài chính công đoàn.

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật có  ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Công đoàn của Công ty, Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của người lao động tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty, quyết tâm khắc phục khó khăn trước mắt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thành công tốt đẹp./.

Trần Thị Hiền

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*