Dự án TP1 thuộc Dự án ĐTXD đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 (Bước TKKT)

1. Thông tin dự án

 

Tên dự án : Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 (Bước TKKT).
Địa điểm công trình : Tỉnh Đồng Nai
Người quyết định đầu tư : UBND tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: 119 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đơn vị tư vấn : Liên danh TEDI – TEDIS
Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI)
Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH)

2. Phạm vi nghiên cứu

  • Điểm đầu: Km0+000 kết nối với tuyến tránh QL.1A, đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Tại Km1861+900,QL1.AĐường Võ Nguyên Giáp);
  • Điểm cuối: Km16+000, tại xã Long An, tiếp nối với Dự án thành phần 2 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cách điểm giao với cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây) khoảng 800m;
  • Chiều dài: khoảng 16,0 km;
  • Địa điểm thực hiện dự án: TP. Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

3. Quy mô dự án

3.1. Loại, cấp công trình

  • Loại và cấp công trình chính: Công trình giao thông cấp I;
  • Giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc, vận tốc thiết kế Vtk=100km/h, quy mô 06 làn xe theo tiêu chuẩn TCVN 5729 – 2012 “Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế”;
  • Giai đoạn phân kỳ là đường cao tốc, vận tốc thiết kế Vtk=100km/h, quy mô 04 làn xe theo tiêu chuẩn TCVN 5729 – 2012 “Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế”.

3.2. Quy mô mặt cắt ngang

Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn hoàn thiện theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt taị Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 với 6 làn xe, bố trí như sau:

–       Phần xe chạy (6 làn cao tốc): 2x3x3,75m = 22,5m
–       Dải phân cách giữa: = 0,75m
–       Dải an toàn trong: 2×0,75m = 1,5m
–       Làn dừng xe khẩn cấp: 2×3,0m = 6,0m
–       Lề đất: 2×0,75m = 1,5m
Tổng cộng   = 32,25m

Quy mô mặt cắt ngang trong giai đoạn phân kỳ đầu tư giai đoạn 1: theo quy mô đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 với 04 làn xe, bố trí như sau:

–       Phần xe chạy (4 làn cao tốc): 2x2x3,75m = 15m
–       Dải phân cách giữa: = 0,75m
–       Dải an toàn trong: 2×0,75m = 1,5m
–       Làn dừng xe khẩn cấp: 2×3,0m = 6,0m
–       Lề đất: 2×0,75m = 1,5m
Tổng cộng   = 24,25m

4. Phạm vi công việc

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT trong bước TKKT năm 2023 thực hiện khoan khảo sát ĐCCT dự án  ĐTXD đường bộ cao tốc Biên hòa – Vũng tàu giai đoạn1 – Dự án TP1 – Đoạn KM9+000 – KM16 với các hạng mục: Cầu, nền đường, cống, hầm chui.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOAN KHẢO SÁT ĐCCT         

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*