Dự án ĐT XD Cầu Tịnh Xuyên – Thái Bình

* Phạm vi nghiên cứu

Hướng tuyến: Từ điểm đầu dự án (Km0+00) – nằm trên đường tỉnh 454 tại Km8+900 thuộc xã Hồng Minh huyện Hưng Hà, điểm cuối Dự án (Km2+670) – kết nối vào đường tỉnh 454 tại Km11+300 trong khu vực xã Đồng Thanh huyện Vũ Thư. Tổng chiều dài dự án khoảng 2670m, trong đó cầu Tịnh Xuyên có chiều dài 607,5m đường hai đầu cầu dài 2062,5m.

* Công tác kiểm định đánh giá chất lượng công trình được thực hiện vào cuối năm 2013 bao gồm:

  • Thị sát, đánh giá tình trạng mặt đường hiện hữu
  • Đo mô đun đàn hồi chung mặt đường bằng cần Benkelman

1

2

3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*