Đường trục chính trung tâm nối QL1 đoạn tránh TX Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Ánh – Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

Tên dự án: Đường trục chính Trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh Thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh.
Địa điểm công trình: Tỉnh Hà Tĩnh.
Bước thiết kế: Bản vẽ thi công

1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cơ quan Chủ quản đầu tư : UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.
Tư vấn khảo sát thiết kế : Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI)

2. PHẠM VI DỰ ÁN

Đường trục chính Trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh Thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến L= 18,45km. Trong đó:

– Tuyến 1: Tuyến trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh xuống cảng Sơn Dương:

+ Điểm đầu: Tại Km0+000 (nút giao bằng tại Km578+100 – Lý trình QL1 đoạn tuyến tránh Kỳ Anh).

+ Điểm cuối: Km8+799, Giao với đường trục ngang nối cảng Sơn Dương – Vũng Áng.

+ Tổng chiều dài L=8,80 km.

+ Quy mô mặt cắt ngang: Bnền=­­­45m; Bmặt=2×19=38m;

– Tuyến 2: Tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng và cảng Sơn Dương đi Khu liên hợp gang thép Formosa:

+ Điểm đầu: Km0+000 – Giao với đường quy hoạch Khu logistics Vũng Áng;

+ Điểm cuối: Giao với đường tuyến nối QL1 A – Cảng Sơn Dương;

+ Tổng chiều dài  L = 9,65Km;

+ Quy mô:

+ Đoạn 1: từ Km0+00 – Km1+200 với quy mô: Bnền=43,5m; Bmặt=2×15=30m (đầu tư theo Quy hoạch Khu logistics Vũng Áng được duyệt);

+ Đoạn 2: từ Km1+200 – Km4+100 mở rộng tuyến đường từ cảng Vũng Áng đi Khu liên hợp gang thép Formosa, quy mô: Bnền=50m; Bmặt=2x18m (tận dụng 1 phần nền đường đã đầu tư với Bnền=15m).

+ Đoạn 3: từ Km4+100 – Km9+652 mở rộng tuyến đường từ cảng Vũng Áng đi Khu liên hợp gang thép Formosa, quy mô: Bnền=24m; Bmặt=18m (tận dụng 1 phần nền đường đã đầu tư với Bnền=11m).

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định và ĐKT trong bước TK BVTC thực hiện khoan khảo sát ĐCCT các hạng mục: cầu, nền đường, cống và khảo sát vật liệu xây dựng, bãi đổ thải.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHOAN KHẢO SÁT ĐCCT         

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*