HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2108

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2108

CÔNG TY CP TVTK – KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

 

Căn cứ Bộ luật lao động hiện hành và các Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Chỉ thị liên tịch số 08/CTLT-BGTVT – CĐGTVTVN ngày 16/11/2017 được ký giữa Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về việc  Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Vào hồi 13h30 ngày 28/3/2018, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và ĐKT tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị có 36 đại biểu NLĐ đại diện cho tập thể NLĐ của các đơn vị trong Công ty.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Đặng Công Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty và  Đ/c Nguyễn Xuân Thủy – thay mặt BTV Công đoàn Tổng công ty.

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến  và được quyết định, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động và tạo điều kiện cho tổ chức Công Đoàn thực hiện tốt chức năng trong việc đảm bảo quyền làm chủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung:

+ Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

+ Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động và các kiến nghị của người lao động tại các đơn vị.

+  Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2017;

+ Báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.

+ Báo cáo kết quả tham gia đối thoại định kỳ năm 2017 và bầu thành viên đại diện cho TT lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc năm 2018.

+ Báo cáo tổng kết thi đua năm 2017 và phát động thi đua năm 2018

Giám đốc Công ty/đại diện cho phía người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho NLĐ kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của Công ty đã đề ra, vững bước xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Hội nghị thành công tốt đẹp./.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(Ông Nguyễn Xuân Thủy – UV BTV Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*