TEDI-GIC tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2017

TEDI-GIC tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2017

Để trang bị kiến thức về PCCC cho cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty, ngày 28/10/2017, Cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần TVTK – Kiểm định và Địa kỹ thuật đã tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cùng Tổng công ty. Buổi huấn luyện đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và hiệu quả.

Một số hình ảnh về buổi huấn luyện:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*