TEDI–GIC TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ các nghị định của Chính phủ quy định về một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Thực hiện kế hoạch công tác Bảo hộ lao động năm 2017 của Công ty

Ngày 10/11/2017, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật phối hợp với Công ty cổ phần huấn luyện An toàn lao động và xây dựng Hà Nội tổ chức khóa học huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho Người lao động của Công ty.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm trang bị và nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động góp phần giảm thiểu gây mất an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty nói chung và đặc biệt đối với các đơn vị có Người lao động tham gia sản xuất trực tiếp ngoài hiện trường, làm việc trong phòng thí nghiệm nói riêng ..vv

           Một số hình ảnh của buổi huấn luyện

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*