Thông báo thanh lý đợt 2, giá sàn, thời gian và địa điểm xem tài sản thanh lý

Thông báo thanh lý đợt 2; giá sàn, thời gian và địa điểm xem máy khoan và một số tài sản khác: xem chi tiết tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*