Thí nghiệm khảo sát mô đuyn đàn hồi bằng tấm ép cứng để xác định mô đuyn đàn hồi nền đường phục vụ cho công tác kiểm tra lại giá trị mô đun đàn hồi chung của toàn bộ lớp nền đường (Eo)

Tên công trình:       Dự án đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp QL.18 đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức BOT.  Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh                       Bước: Thiết kế Đọc tiếp

1 2 3 4