LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

dinhhuong

hd2

Phó Thủ tướng Nguyện Thiện Nhân đến thăm gian trưng bày thiết bị - công nghệ của TEDI-GIC nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI)