Giải giao hữu thể thao chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty hăng hái tham gia giao hữu thể thao chào mừng Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 02/9 và chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Tổng công ty TVTK GTVT lần thứ XXI. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc hết nhiệm kỳ.

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật (TEDI-GIC) luôn luôn là một trong các đơn vị tham gia rất tích cực tất cả các phong trào văn hóa – văn nghệ, thể thao… và cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Tại giải giao hữu thể thao năm nay, TEDI-GIC được vinh dự đăng cai môn kéo co và Đoàn vận động viên của Công ty đã xuất sắc giành giải nhì, trong khi đó giải nhất thuộc về Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP.

Một số hình ảnh về giải giao hữu thể thao mà TEDI-GIC đồng đăng cai tổ chức và tham gia thi đấu:

1 2

3.1 4.15